Learn Finnish by listening! Gym training


Moi! Viime vuosien aikana Suomeenki on tullu sellanen fitness-buumi,
Hi! During the past few years also in Finland has arrived a kind of a fitness boom, eli kuntosalilla käynti on yleistyny myös naisten keskuudessa.
so going to the gym has become more common also among women. Suomessa on tosi yleistä nähä naisia nostamassa painoja salilla,
In Finland it’s very common to see women lifting weights at the gym mikä esimerkiks Sisiliassa oli erittäin harvinaista
which for example in Sicily was very rare ja jopa Brysselissä mä oon yleensä ainoo nainen siellä “miesten puolella”.
and even in Brussels I’m usually the only woman there in the “men’s side”. Tän videon aiheena on siis kuntosalilla eli salilla käyminen,
This video’s topic is thus going to the gym, koska siihen liittyy älyttömästi hyvää sanastoa
because it contains terribly lot of good vocabulary anatomiaan, treenaamiseen ja yleisesti ottaen liikuntaan liittyen.
related to anatomy, training and generally speaking exercising. Mä kerron tässä videossa, miten mä ite treenaan,
I tell in this video, how I myself train, niin pystytte käyttää näitä rakenteita,
so you can use these structures, ku juttelette tästä aiheesta kavereiden tai PT:n eli personal trainerin kanssa.
when you talk about this topic with friends or PT, aka personal trainer. Mun mielestä tästä ei käytetä suomenkielistä käännöstä,
In my opinion for this is not used the Finnish translation, joka olis siis henkilökohtainen valmentaja.
that would be thus “personal trainer”. Eli mä käyn salilla kolme tai neljä kertaa viikossa,
So I go to the gym 3 or 4 times a week, ja mä teen pääasiassa lihaskuntoharjoittelua.
and I do mainly muscular training. Ja mulla on yleensä kaks tai kolme jalkapäivää,
And I have usually 2 or 3 leg days, jollon mä teen sellasia liikkeitä ku kyykkyä, maastavetoa, lantionnostoa ja askelkyykkyä.
when I do such exercises as squat, deadlift, hip thrust and lunges. Näillä liikkeillä mä saan hyvin treenattua etu- ja takareidet ja pakarat.
With these exercises I manage well to train quads, hamstrings and glutes. Ja mä teen yleensä noin kolme tai neljä sarjaa ja kymmenen toistoa,
And I do usually about 3 or 4 sets and 10 repetitions, mutta tää vaihtelee tosi paljon ja riippuu liikkeestä,
but this varies very much and depends on the exercise, joskus mä teen tosi raskailla painoilla vaan viis toistoa.
sometimes I do with very heavy weights only 5 repetitions. Sit yhtenä päivänä mä teen yläkroppaa,
Then on one day I do upper body, eli mä treenaan selkää, rintaa ja olkapäitä,
so I train back, chest and shoulders, ja yleensä sellasia liikkeitä ku penkkipunnerrus, ylätalja tai sit leuanvetoja,
and usually such exercies as bench press, lat pull down or then pull ups, joita mä en kyllä saa tehtyä vielä ilman apua…
which I don’t manage to do yet without help… Mä en tee erikseen hauista tai ojentajaa, koska ne tulee hyvin noissa muissa liikkeissä
I don’t do separately bicep or tricep, because they come well in those other exercises ja ne ei oo mun prioriteetti tällä hetkellä.
and they are not my priority at the moment. Mä käytän aika vähän laitteita salilla
I use quite few machines at the gym ja mä teen mieluummin liikkeet vapailla käsipainoilla, tangolla tai taljalla.
and I do rather the exercises with free dumbbells, bar or cables. Yläkroppapäivänä mä teen myös HIIT-treenin eli intervallitreenin juoksumatolla.
On the upper body day I do also a HIIT workout aka interval training on a treadmill. Se kestää vaan kymmenen minuuttia ja mä juoksen aina niin kovaa ku mä pystyn
It lasts only 10 minutes and I run always as fast as I can niiden puolen minuutin intervallien ajan,
during those half-a-minute intervals time, joten mä en ees pystyis tehä sitä kauempaa.
so I couldn’t even do it for longer. Tää on ainoo kestävyysliikunta jota mä teen,
This is the only endurance training (basically cardio) that I do, koska mun tavotteena on kasvattaa lihasta
because my goal is to build muscle ja mä vihaan juoksemista.
and I hate running. Mä haluaisin ehkä käydä uimassa tai pyöräilemässä joskus,
I would want to maybe go swimming or cycling sometimes, mutta Brysselissä se ei oo niin helppoa.
but in Brussels it’s not that easy. Tässä oli tosi paljon hyödyllistä sanastoa
Here was a lot of useful vocabulary ja jos teitä kiinnostaa salitreenaaminen tai fitness enemmän,
and if you’re interested in gym training or fitness more, niin mä voin suositella teille mun siskon uutta Youtube-kanavaa,
I can recommend to you my sister’s new Youtube channel, Siellä on treenejä ja tietoa ruokavaliosta ja rasvanpoltosta ja muusta,
There are workouts and information about diet and fat burning and other, se on siis puhuttu suomeks normaalinopeudella
it is spoken in Finnish with normal speed mutta jos teitä kiinnostaa niin kannattaa käydä kattomassa.
but if you’re interested, you should go check it out. Mä laitan linkin tohon alas.
I put a link there below. Nyt sitte ei muuta ku “reenailemaan”, nähään ens kerralla! Moikka!
Now then just let’s go training, see you next time! Bye!

5 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *